KOLOROWA CHEMIA

Posted on Posted in Uncategorised


Jak zapamiętać kolory związków chemicznych, które najczęściej pojawiają się na maturze??? Myślimy, że dzięki zebraniu wszystkich najważniejszych związków w postaci tabel w maju nikt nie będzie miał problemu, aby dany kolor sobie przypomnieć na egzaminie maturalnym.

Barwy wybranych jonów metali przejściowych w roztworach wodnych:

Jon

Barwa

Jon

Barwa

Cr2+

niebieski

Co2+

różowy

Cr3+

zielony

Cu+

bezbarwny

CrO42-

żółty

Cu2+

niebieski

Cr2O72-

pomarańczowy

Ag+

bezbarwny

Mn2+

bladoróżowy

Zn2+

bezbarwny

MnO42-

zielony

Cd2+

bezbarwny

MnO4

fioletowy

Hg2+

bezbarwny

Fe2+

bladozielony

Hg22+

bezbarwny

Fe3+

prawie bezbarwny

Pt4+

bezbarwny

Barwa płomienia palnika gazowego po wprowadzeniu soli:

Pierwiastek

Barwa

Pierwiastek

Barwa

Li

lit

karminowa

Ca

wapń

ceglastoczerwona

Na

sód

żółtopomarańczowa

Sr

stront

karminowoczerwona

K

potas

różowofioletowa

Tl

tal

zielona

Rb

rubid

różowoczerwona

B

bor

zielona

Cs

cez

niebieskoczerwona

Cu

miedź

niebieskozielona

Barwy związków miedzi na różnych stopniach utlenienia:

Cu20

CuO

Cu(OH)2

CuSO4 • 5H2O

tlenek miedzi (I)

tlenek miedzi (II)

wodorotlenek miedzi (II)

siarczan (VI) miedzi (II) – woda (1/5)

pomarańczowo – czerwony

czarny

jasnoniebieski

niebieski

Barwy tlenków manganu na różnych stopniach utlenienia:

Stopień utlenienia

II

IV

VII

Wzór tlenku

MnO

MnO2

Mn2O7

Nazwa

tlenek manganu (II)

tlenek manganu (IV)

tlenek manganu (VII)

Barwa

biała

brunatna

ciemnozielona (ciecz)

Charakter kwasowo – zasadowy

zasadowy

amfoteryczny

kwasowy

Właściwości utleniająco – redukujące

reduktor

reduktor lub utleniacz

utleniacz

Barwy tlenków chromu na różnych stopniach utlenienia:

Stopień utlenienia

II

III

VI

Wzór tlenku

CrO

Cr2O3

CrO3

Nazwa

tlenek chromu (II)

tlenek chromu (III)

tlenek chromu (VI)

Barwa

czarna

szarozielona

pomarańczowo-czerwona

Charakter kwasowo – zasadowy

zasadowy

amfoteryczny

kwasowy

Barwy wodorotlenków chromu na różnych stopniach utlenienia:

Stopień utlenienia

II

III

Wzór wodorotlenku

Cr(OH)2

Cr(OH)3

Nazwa

wodorotlenek chromu (II)

wodorotlenek chromu (III)

Barwa

ciemnobrunatna

szarozielona

Charakter kwasowo – zasadowy

zasadowy

amfoteryczny

Barwy związków chromu na różnych stopniach utlenienia:

Stopień utlenienia

II

III

VI

Wzór przykładowego związku

CrCl2

Cr2(SO4)3

K2CrO4

K2Cr2O7

Nazwa

chlorek chromu (II)

siarczan (VI) chromu (III)

chromian (VI) potasu

dichromian (VI) potasu

Barwa roztworu

niebieska

szarozielona

żółta

pomarańczowa

Właściwości utleniająco – redukujące

reduktor

reduktor lub utleniacz (w zależności od doboru pozostałych substratów)

utleniacz

Barwy związków żelaza na różnych stopniach utlenienia:

Nazwa związku

tlenek żelaza (II)

tlenek żelaza (III)

tlenek żelaza (II, III)

wodorotlenek żelaza (II)

wodorotlenek żelaza (III)

Wzór

FeO

Fe2O3

Fe3O4

Fe(OH)2

Fe(OH)3

Barwa związku lub roztworu związku

czarna

rdzawoczerwona

czarna

biała

czerwono – brunatna

Leave a Reply